شرکت

شرکت2019-03-23T20:36:53+00:00

گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY SOLAR GROUP)

گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY SOLAR GROUP) گروهی بین‌المللی متشکل از چندین نهاد است که برنامهٔ انرژی خورشیدی جامعهٔ سان‌مانی (SUNMONEY) را پیاده‌سازی کرده و آن را گسترش می‌دهد.
SUNMONEY Solar GmbH

Widenmayerstrasse 32
مونیخ- ۸۰۵۳۸
آلمان

SUNMONEY Solar GmbH یک شرکت ثبت‌شده در آلمان است که تحت قوانین آلمان فعالیت می‌کند. این نهاد مسئول نقد کردن، مدیریت و نگهداری دارایی‌های فیزیکی ما، نیروگاه‌های خورشیدی ما در سراسر جهان، است. این نهاد امتیاز بهره‌برداری این پارک‌های خورشیدی را به دفتر مرکزی مالی ما SUNMONEY Solar FZ LLE در امارات متحدهٔ عربی اعطا کرد. این نهاد آلمانی مستقیماً مالک بخشی از نهادهای بازاریابی ما در سنگاپور است.
SUNMONEY Solar FZ LLE

طبقهٔ هفدهم و هجدهم
برج کرییتیو (Creative Tower)
فجیره
امارات متحدهٔ عربی

SUNMONEY Solar FZ LLE مرکز مالی گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY) است. تمام قراردادها و پرداخت‌ها از اینجا صادر می‌شود. امارات متحدهٔ عربی دارای یک محیط قانونی، مالیاتی و مالی برای انجام تجارت است. قانون کشور بر اساس قوانین بریتانیا است. تمام پول‌های موجود در سیستم سان‌مانی (SunMoney) توسط دارایی‌های فیزیکی گروه در اروپا بیمه می‌شود. نهادهای آلمانی ما دارایی‌ها را نزد نهاد امارات متحدهٔ عربی به‌عنوان ضمانت سپرده‌اند. به همین دلیل است که سیستم بر اساس توان خروجی اسمی (W) است.
SUNMONEY Solar Pte. Ltd.

آدرس ثبت‌شدهٔ دفتر
59 Ubi Avenue 1, #03-11
سنگاپور، ۴۰۸۹۳۸

SUNMONEY Solar Pte. Ltd. تنها مسئول بازاریابی و فروش در منطقهٔ آسیا است.