برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY)

برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY)2019-03-23T20:36:06+00:00

در برنامهٔ جهانی جامعهٔ نیروی خورشیدی ما، هر شخص می‌تواند یک بستهٔ خورشیدی را با مبلغ اندک ۲ یورو و بستهٔ جامعه را با مبلغ ۳۰ یورو خریداری کند

 

ارزش تولیدی توسط بستهٔ خورشیدی شما متصل به حقوق پانل‌ّهای خورشیدی متعلق به گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY Solar Group) و شرکای آن است.

 

درآمد حاصل از فروش برق تولیدی توسط نیروگاه‌های ما، ماهانه به صورت نسبی میان جامعه توزیع خواهد شد. این توزیع بر اساس قوانین برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است.

 

مدل تجاری و طرح جبران خسارت با توجه به توزیع پولی مناسب طرح‌ریزی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY) به صورت نسبی از نتایج به دست آمده توسط برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سود می‌برند.​

در برنامهٔ جهانی جامعهٔ نیروی خورشیدی ما، هر شخص می‌تواند یک بستهٔ خورشیدی را با مبلغ اندک ۲ یورو و بستهٔ جامعه را با مبلغ ۳۰ یورو خریداری کند

ارزش تولیدی توسط بستهٔ خورشیدی شما متصل به حقوق پانل‌ّهای خورشیدی متعلق به گروه خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY Solar Group) و شرکای آن است.

درآمد حاصل از فروش برق تولیدی توسط نیروگاه‌های ما، ماهانه به صورت نسبی میان جامعه توزیع خواهد شد. این توزیع بر اساس قوانین برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی است.

مدل تجاری و طرح جبران خسارت با توجه به توزیع پولی مناسب طرح‌ریزی شده است، بنابراین شرکت‌کنندگان برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سان‌مانی (SUNMONEY) به صورت نسبی از نتایج به دست آمده توسط برنامهٔ جامعهٔ نیروی خورشیدی سود می‌برند.

بنابراین، آن چه چیزی برای من است؟

درآمد منفعل برای یک ربع قرن، در عین حفاظت از محیط زیست و اطمینان از فراهم بودن انرژی سبز برای دیگران. به بیانی دیگر، تا زمانی که خورشید می‌تابد، شما مطمئناً پول کسب خواهید کرد.

این جدول میانگین توزیع ماهانهٔ نور خورشید در طی سال را نشان می‌دهد، که بیانگر میزان امتیازِ Solar Royalty است. تمام اطلاعات نشان‌داده شده بر اساس میانگین‌های تاریخی هستند و این جدول فقط به منظور اطلاع‌رسانی است.

بسته‌های موجود

بستهٔ خورشیدی

 • کسب درآمد از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو

بستهٔ جامعه

 • کسب درآمد و کسب جایزه از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید
بیشتر بدانید
روش‌های پرداخت:
کارت ویزا/مستر,  انتقال از طریق بانک 

بسته‌های موجود

بستهٔ خورشیدی

 • کسب درآمد از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید

بستهٔ جامعه

 • کسب درآمد و کسب جایزه از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید
روش‌های پرداخت:
کارت ویزا/مستر,  انتقال از طریق بانک 

کمک خواستن؟

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
سوالات متداول