سان‌مانی (SUNMONEY) چیست؟

سان‌مانی (SUNMONEY) چیست؟2019-03-23T20:35:52+00:00

گروه خورشیدی سان‌مانی (SunMoney Solar Group) یک جامعهٔ شرکت نیروی خورشیدی است که از نیروگاه‌های خورشیدی در کشورهای مختلف برق تولید می‌کند. روزانه این برق تولیدی به شرکت‌ها یا به شرکت خدمات عمومی فروخته می‌شود. این خریداران هزینهٔ برق را ماهانه به سان‌مانی (SunMoney) پرداخت می‌کنند. شما می‌توانید با خرید یک بستهٔ خورشیدی از سان‌مانی (SunMoney) به راحتی عضوی از سان‌مانی (SunMoney) شوید، و شما سهم مختص به خود بر اساس میزان وات خریداری شده را خواهید داشت. ازاین‌رو شما دریافت‌ّهای ماهانه‌ای را به مدت ۲۵ سال خواهید داشت.

پس شما می‌توانیید یک بستهٔ خورشیدی را از سان‌مانی (SunMoney) به مبلغ ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو خریداری کنید. برق تولیدی از طرف شما به شرکت‌های مختلف و یا به خدمات عمومی فروخته می‌شود و شما درآمد ماهانهٔ آن را دریافت خواهید کرد، که از ماه اول و تا آخر سال بیست و پنجم متعلق به شما خواهد بود. همچنین شما می‌توانید انتخاب کنید که یک بستهٔ جامعه در محدودهٔ ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو را خریداری کنید، ازاین‌رو شما می‌توانید شروع به تشکیل جامعهٔ شخصی خود کنید. شما اشخاصی را دعوت می‌کنید و سپس توسط سیستم ارجاع ما شما درآمدِ بیشتری کسب خواهید کرد، زیرا شما از جامعهٔ خود پول دریافت می‌کنید و درعین‌حال درآمدی از اولین ماه و تا سال بیست و پنجم خواهید داشت. که همچنین همراه با جوایز گوناگون، شما کسب درآمد بیشتری نیز نسبت به تنها خودِ بسته‌ّهای خورشیدی خواهید کرد.

بسته‌های موجود

بستهٔ خورشیدی

 • کسب درآمد از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو

بستهٔ جامعه

 • کسب درآمد و کسب جایزه از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید
بیشتر بدانید
روش‌های پرداخت:
کارت ویزا/مستر,  انتقال از طریق بانک 

بسته‌های موجود

بستهٔ خورشیدی

 • کسب درآمد از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۲ یورو تا ۸۵٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید

بستهٔ جامعه

 • کسب درآمد و کسب جایزه از انرژی خورشیدی
 • بهره بردن از پرداخت‌های ماهانه به‌مدت ۲۵ سال
 • بسته‌های موجود از ۳۰ یورو تا ۱۰٫۰۰۰ یورو
بیشتر بدانید
روش‌های پرداخت:
کارت ویزا/مستر,  انتقال از طریق بانک 

کمک خواستن؟

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
سوالات متداول