Solar Package

Solar Package2019-05-06T17:15:29+00:00

Ang SunMoney ay isang programa ng solar power community na namamahagi ng kita sa mga miyembro nito mula sa mga benta ng kuryente na binuo ng solar power plants sa iba’t ibang mga lokasyon.

Ang solar cells sa mga planta ng kuryente ay gumagawa ng koryente para sa hindi bababa sa 25 taon na patuloy, na maaaring ibenta sa iba’t ibang mga kumpanya o estado. Sa SunMoney Community Solar Power Program binibili ng bawat miyembro ang isang Solar Package na nagbibigay sa kanya ng Solar Royalty.

Ang isang miyembro ay may karapatan sa Solar Royalty sa loob ng 25 taon mula sa oras ng pagbili, dahil tinitiyak ng tagagawa ang pagganap at ang paggana ng mga solar cell sa Community Solar Power Plant para sa panahong iyon, kaya’t ganoon din kami.

Bumili ng isang solar na pakete mula sa SunMoney para sa 2 euros hanggang 85,000 euros. Ang kuryente ay nabuo, ibinebenta para sa mga kumpanya o mga pampublikong kagamitan at makakatanggap ka ng buwanang kita na magiging iyo mula sa unang buwan hanggang sa katapusan ng ika-25 taon.

Ang SunMoney ay isang programa ng solar power community na namamahagi ng kita sa mga miyembro nito mula sa mga benta ng kuryente na binuo ng solar power plants sa iba’t ibang mga lokasyon.

Ang solar cells sa mga planta ng kuryente ay gumagawa ng koryente para sa hindi bababa sa 25 taon na patuloy, na maaaring ibenta sa iba’t ibang mga kumpanya o estado. Sa SunMoney Community Solar Power Program binibili ng bawat miyembro ang isang Solar Package na nagbibigay sa kanya ng Solar Royalty.

Ang isang miyembro ay may karapatan sa Solar Royalty sa loob ng 25 taon mula sa oras ng pagbili, dahil tinitiyak ng tagagawa ang pagganap at ang paggana ng mga solar cell sa Community Solar Power Plant para sa panahong iyon, kaya’t ganoon din kami.

Bumili ng isang solar na pakete mula sa SunMoney para sa 2 euros hanggang 85,000 euros. Ang kuryente ay nabuo, ibinebenta para sa mga kumpanya o mga pampublikong kagamitan at makakatanggap ka ng buwanang kita na magiging iyo mula sa unang buwan hanggang sa katapusan ng ika-25 taon.

SOLAR ROYALTY

Ipinapakita ng tsart na ito ang average na buwanang pamamahagi ng sikat ng araw sa buong taon, na tumutukoy sa buwanang halaga ng solar royalty.

Ang lahat ng data na ipinapakita ay batay sa makasaysayang average at ang tsart ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang.

SOLAR ROYALTY

Ipinapakita ng tsart na ito ang average na buwanang pamamahagi ng sikat ng araw sa buong taon, na tumutukoy sa buwanang halaga ng solar royalty.

Ang lahat ng data na ipinapakita ay batay sa makasaysayang average at ang tsart ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang.

SOLAR PACKAGE PRICE

Ang pagtustos para sa pangangailangan ng kuryente ng mundo ay walang maliliit na hamon, at ang sangkatauhan ay kailangang harapin ang mga proseso na may mga nakasisindak na mga kahihinatnan kung hindi ito magbabago nang radikal sa mga pinagmumulan ng renewable enerhiya.

Nais ng SunMoney na lumahok sa prosesong ito.

SOLAR PACKAGE (W)CVSUNMONEY SASSOLAR ROYALTYPRICE (EUR)
122,-
244,-
51010,-
102020,-
50100100,-
100200200,-
5001.0001.000,-
1.0002.0002.000,-
5.00010.00010.000,-
10.00010.00019.000,-
25.00015.00045.000,-
50.00020.00085.000,-