Membrii

Membrii2019-05-07T17:46:32+00:00

SUNMONEY face parte din Convenţia ONU. Împreună cu 170 ţări şi 12 000 firme paricipă la formarea viitorului sustenabil, coordonează strategia şi funcţionarea conform principiilor drepturilor omului, protecţia mediului şi lupt[ împotriva corupţiei, pentru realizarea ţelurilor sociale.

Limitarea perţului la cărbune stimulează creşterea ramurilor cu utilizare redusă a acestuia şi implicit reducerea efectului de seră. Conducătorii militează pentru limitarea preţului la cărbune. Deja 40 de ţări şi 20 de autorităţi se pregătesc pentru această situaţie. Convenţia Globală al ONU cere companiilor să stabilească în timp prețul pe tonă de cărbune la un minim de 100 USD.

Membrii Societăţii Internaţionale de Energie Solară (ISES) de 60 de ani fac cercetări pentru stimularea creşterii utilizării energiei regenerabile. Programele ISES ajută prin schimb de cunoştinţe între membrii din întreaga lume, să găsească tehnologiile, care accelerează schimbarea, trecerea 100% la energii regenerabile. Planul ISES pe termen lung este, ca energia utilizată să provină 100% din surse regenerabile şi să fie folosită eficient şi înţelept.

Alianța REN reunește cinci organizații din domeniul energiei regenerabile pentru a promova utilizarea tehnologiilor de energie regenerabilă la nivel mondial: Asociația Internațională a Hidroenergiei, Asociația Internațională de Geotermie, Societatea Internațională pentru Energia Solară, Asociația Mondială de Bioenergie și Asociația Mondială a Energiei Eoliene. De la formarea noastră, Alianța REN, am raportat și promovăm modul în care tehnologiile în domeniul energiei regenerabile pot funcționa împreună pentru a face față provocărilor mondiale de securitate energetică, economice și de mediu.