FAQ

FAQ2019-05-08T19:33:18+00:00
U Sunmoney-u imate dve mogućnosti za zaradu: 1. kupovinom Solarnog paketa, 2. kupovinom Paketa izgradnje zajednice
Garantovana otkupna cena: predstavlja kupovnu cenu date države. Od 1. januara 2017. godine, prihvaćena je jedinstvena garantovana otkupna cena u Evropskoj uniji.
Grupa trenutno poseduje i upravlja solarnim elektranama na nekoliko lokacija u Mađarskoj i Nemačkoj. Kompanija će graditi nove solarne parkove širom sveta
Pozicija koju posedujete uvek se može prodati, predate, naslediti.
Mesečna stopa Solar Royalty-a zavisi od sunčanih sati i kupovne cene. Tako je zimi Solar Royalty niži, a viši u letnjim mesecima.
CV (Community Volume) je zajednički promet zajednice koji se uzima u obzir prilikom izračunavanja nagradnog fonda.
Solarna elektrana od 1 kW oslobađa zemlju od 450 kg CO2 na godišnjem nivou. Slično tome, 7 kom drveta 50 godina starosti čine to isto.
Proizvođač solarnih panela daje 25 godina garancije na performance I trajnost panela. Polazeći od toga i Sunmoney daje toliku garanciju na prihode od istih.
Prilikom izračunavanja naknade za izgradnju zajednice uvijek dobijamo 5-7,5-10% prometa na slabijoj “nozi”, u zavisnosti od paketa zajednice. Ako jača “noga” nije najmanje tri puta jača od slabije “noge” tada je osnova za obračun naknade trećina od jače “noge”, a mi dobijemo 5-7,5-10% u zavisnosti od paketa zajednice.
Jača “noga” je ona koja je u datom mesecu ostvarila jači (veći) promet, dok je slabija “noga” ona koja je u datom mesecu ostvarila slabiji promet. Ovo predstavlja osnovu za obračun naknade.
Radi stabilnije izgradnje zajednice preporučuje se da se novi članovi uvek raspoređuju na spoljašnje “noge”. Prvog na “nogu” sponzora, drugog na slabiju nogu. Ovo se odnosi i na raspodelu trećeg i četvrtog člana takođe, pazeći da nadograđujemo uvek i slabiju “nogu”.
Svaki član koji poseduje Paket izgradnje zajednice može tražiti na web stranici SunMoneyOnline.com sopstvenu web stranicu. Unosom poddomena možete uneti ime ove stranice. (Na primer, sunmoneyonline.com/kiz će biti domen)
Članovi koji se registruju na osnovu pozivnog linka sistem automatski raspoređuje na poslednje slobodno mesto na “nozi”.
Kupovni račun: Možete kupiti do iznosa prikazanog u Webshopu. Možete ga dopuniti bankarskim prenosom sredstava ili sa Bonus računa. Bonus račun: Na ​​početku svakog meseca, ovde se naplaćuje iznos naknada za zajednicu za prethodni mjesec. Možete izabrati “Webkancelarija / Finansije / Transfer” da prenesete željeni iznos na svoj kupovni račun ili račun za plaćanje. Ukoliko izaberete da se željeni iznos prenese na kupovni račun, tada se prenosi 100% iznosa.. U slučaju transfera na račun za plaćanje, iznos mora biti deljiv sa 10, 80% na račun za plaćanje, 20% na kupovni račun.
Predlažemo da se ukoliko imate problema ili dodatna pitanja obratite Službi za podršku na info@sunmoney.com
Ako imate Solarni paket i pratite sistem na odgovarajući način, imaćete više novca nego što ste prvobitno platili za Solar Royalty – za vreme trajanja Solar Royalty. Paket Zajednice uključuje samo deo solarne naplate za deo plaćenog iznosa, a ostatak je buduća prva pretplata i nagrada Zajednice i dodatne pogodnosti.
Svako vrši oporezivanje na osnovu Zakona o oporezivanju ličnih prihoda u svojoj zemlji.
Može, ali samo ispod sebe u svojoj zajednici je moguća dodatna registracija.
20% vase naknade za izgradnju zajednice koju ste ostvarili je usmereno na kupovinu novih paketa, tako da će vaš sistem rasti čak i ako nemate novog člana ili novu kupovinu.
Možete se pridružiti registracijom (www.sunmoney.com). Registrovati se možete pozivnim linkom. Ako nemate pozivnicu, javite nam na info@sunmoney.com. Registracija je besplatna, ali morate da kupite najmanje solarni paket u vrednosti od 2 eur-a da biste mogli da počnete da zarađujete. U Sunmoney-u nemate obavezu ponovne kupovine.
Postoji maksimalna mesečna gotovinska granica za jednu poziciju u naknadama Zajednice za SunMoney. To znači da, iako ne postoji ograničenje na iznos Solar Royalty i bonusa za prvo priključenje, možete zaraditi do € 15,000 mesečno za Communiti Fee – u zavisnosti od paketa zajednice. U SunMoney-u, paketi zajednice mogu da postavljaju mesečne limite za plaćanje, koji se obično poklapaju sa jednokratnim troškovima sledećeg paketa zajednice, ali to nije ograničenje jer ćete imati pravo na veće isplate sa sledećim paketom zajednice. Sistem pregledava tip paketa zajednice poslednjeg dana u mesecu, tako da ako kupite novi paket zajednice do poslednjeg dana u mesecu, dobićete i povećanje procenta naknade za ceo mesec.

Da biste pozvali nekog potrebno je da imate web kancelariju, kao i činjenica da kupujete paket za izgradnju zajednice u SunMoney-u. Onaj koga pozivate mora da ima e-mail adresu. Idite na meni Zajednice u svojoj web kancelariji, podmeni : postavite člana i možete pozvati osobu u stablo zajednice. Unos osobe nastaje kada prihvatite poziv, ugovore, pravila.