Solarni paket

Solarni paket2019-05-08T18:40:54+00:00

Sunmoney je program zajedničke solarne elektrane širom sveta koja prihode ostvarene od prodaje električne energije raspoređuje ravnomerno među svojim članovima.

Solarni paneli raspoređeni po solarnim elektranama širom sveta najmanje 25 godina proizvodiće električnu energiju koja se distribuira različitim kompanijama ili državama. U Sunmoney programu zajedničke solarne elektrane svaki ćlan kupuje Solar Royalty solarni paket.

Kupovinom Solar Royalty solarnog paketa obezbeđuje se prihod sledećih 25 godina s obzirom da proizvođač solarnih panela daje garanciju od 25 godina na performance i efikasnost solarnih panela.

Postoji mogućnost kupovine solarnog paketa od 2 do 85000 eur-a od Sunmoney-a. Proizvedenu električnu energiju u tvoje ime distribuiramo ka kompanijama ili energetskim preduzećima. Na taj način obezbeđuje se zarada u toku 25 godina.

Sunmoney je program zajedničke solarne elektrane širom sveta koja prihode ostvarene od prodaje električne energije raspoređuje ravnomerno među svojim članovima.

Solarni paneli raspoređeni po solarnim elektranama širom sveta najmanje 25 godina proizvodiće električnu energiju koja se distribuira različitim kompanijama ili državama. U Sunmoney programu zajedničke solarne elektrane svaki ćlan kupuje Solar Royalty solarni paket.

Kupovinom Solar Royalty solarnog paketa obezbeđuje se prihod sledećih 25 godina s obzirom da proizvođač solarnih panela daje garanciju od 25 godina na performance i efikasnost solarnih panela.

Postoji mogućnost kupovine solarnog paketa od 2 do 85000 eur-a od Sunmoney-a. Proizvedenu električnu energiju u tvoje ime distribuiramo ka kompanijama ili energetskim preduzećima. Na taj način obezbeđuje se zarada u toku 25 godina.

NAKNADE SOLARNIH PANELA

Na dijagramu se može videti broj sunčanih sati mesečno, od toga zavisi Solar Royalty.

Prikazani podaci pokazuju merenja u prethodnim periodima, ovi podaci su samo informativnog karaktera.​

NAKNADE SOLARNIH PANELA

Na dijagramu se može videti broj sunčanih sati mesečno, od toga zavisi Solar Royalty.

Prikazani podaci pokazuju merenja u prethodnim periodima, ovi podaci su samo informativnog karaktera.

CENA SOLARNOG PAKETA

 

Nije mali izazov odgovoriti na zahteve potražnje eleketrične energije, dok se stanovništvo suočava sa katastrofalnim posledicama ukoliko proizvodnju električne energije ne preusmeri na obnovljive izvore energije.

Sunmoney namerava aktivno da učestvuje u ovom procesu.

SOLAR PACKAGE (W)CVSUNMONEY SASSOLAR ROYALTYPRICE (EUR)
122,-
244,-
51010,-
102020,-
50100100,-
100200200,-
5001.0001.000,-
1.0002.0002.000,-
5.00010.00010.000,-
10.00010.00019.000,-
25.00015.00045.000,-
50.00020.00085.000,-