Naš tim

Naš tim2019-05-08T19:19:53+00:00
Gabor
Eisenbart
VLASNIK,
OSNIVAČ

Laszlo
Balogh
GENERALNI
DIREKTOR

Zoltan
Rendes
GLOBALNI DIREKTOR MARKETINGA

Peter
Bahorecz
GLOBALNI
NETWORK DIREKTOR

Krisztina
Bende
VOĐA TIMA
ZA PODRŠKU