Gói Cộng đồng

Gói Cộng đồng2019-03-21T21:47:05+00:00

SunMoney là một chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng, phân phối doanh thu giữa các thành viên của nó từ việc bán điện năng được tạo ra từ các nhà máy năng lượng mặt trời tại các địa phương khác nhau.

Các pin mặt trời trong các nhà máy năng lượng có thể sản xuất điện ít nhất 25 năm liên tục, có thể được bán cho các công ty hoặc bang khác nhau. Trong Chương trình Năng lượng mặt trời cộng đồng SunMoney, mọi thành viên mua gói năng lượng mặt trời đều được phép sử dụng năng lượng mặt trời.

Trong Sunmoney, thu nhập thụ động được tạo ra từ sản phẩm, vì sản phẩm là một tài sản tạo ra giá trị. Trong việc kinh doanh của chúng tôi, chỉ cần xây dựng cộng đồng một lần, và các gói năng lượng mặt trời tích lũy trong đó sẽ giúp bạn kiếm tiền như là một tài sản tạo ra giá trị trong 25 năm liên tục cho cả chủ sở hữu Gói năng lượng mặt trời và cộng đồng. Một thành viên có quyền hưởng lợi từ năng lượng mặt trời trong 25 năm kể từ thời điểm mua, vì nhà sản xuất bảo đảm việc thực hiện và hoạt động của các tấm pin mặt trời trong Nhà máy Năng lượng Mặt trời Cộng đồng trong khoảng thời gian đó.

SunMoney là một chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng, phân phối doanh thu giữa các thành viên của nó từ việc bán điện năng được tạo ra từ các nhà máy năng lượng mặt trời tại các địa phương khác nhau.

Các pin mặt trời trong các nhà máy năng lượng có thể sản xuất điện ít nhất 25 năm liên tục, có thể được bán cho các công ty hoặc bang khác nhau. Trong Chương trình Năng lượng mặt trời cộng đồng SunMoney, mọi thành viên mua gói năng lượng mặt trời đều được phép sử dụng năng lượng mặt trời.

Trong Sunmoney, thu nhập thụ động được tạo ra từ sản phẩm, vì sản phẩm là một tài sản tạo ra giá trị. Trong việc kinh doanh của chúng tôi, chỉ cần xây dựng cộng đồng một lần, và các gói năng lượng mặt trời tích lũy trong đó sẽ giúp bạn kiếm tiền như là một tài sản tạo ra giá trị trong 25 năm liên tục cho cả chủ sở hữu Gói năng lượng mặt trời và cộng đồng. Một thành viên có quyền hưởng lợi từ năng lượng mặt trời trong 25 năm kể từ thời điểm mua, vì nhà sản xuất bảo đảm việc thực hiện và hoạt động của các tấm pin mặt trời trong Nhà máy Năng lượng Mặt trời Cộng đồng trong khoảng thời gian đó.

Giá trị được sản xuất bởi gói năng lượng mặt trời của bạn sẽ được kết nối với quyền sở hữu các tấm pin mặt trời của SUNMONEY Solar Group và các đối tác của nó. Doanh thu từ việc bán điện do các nhà máy điện của chúng tôi sản xuất sẽ được phân phối theo từng tháng cho cộng đồng theo các quy tắc của chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng.

TMô hình kinh doanh và kế hoạch bồi thường được soạn thảo với sự phân phối lợi nhuận rất công bằng, vì vậy những người tham gia Chương trình Năng lượng Mặt trời Cộng đồng SUNMONEY được hưởng lợi tương xứng với những kết quả đạt được bởi chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng.

Bạn có thể mua một gói dịch vụ cộng đồng trong phạm vi 30 euro đến 10.000 euro, và có thể bắt đầu xây dựng cộng đồng của riêng mình..

Bạn mời mọi người sau đó bằng hệ thống chuyển tiếp của chúng tôi, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bởi vì bạn nhận được tiền từ cộng đồng của bạn cũng như vậy thu nhập của bạn từ tháng đầu tiên đến năm thứ 25, đó là cách nhiều hơn với những khoản tiền thưởng khác với bạn kiếm được từ gói năng lượng mặt trời.

Giá trị được sản xuất bởi gói năng lượng mặt trời của bạn sẽ được kết nối với quyền sở hữu các tấm pin mặt trời của SUNMONEY Solar Group và các đối tác của nó. Doanh thu từ việc bán điện do các nhà máy điện của chúng tôi sản xuất sẽ được phân phối theo từng tháng cho cộng đồng theo các quy tắc của chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng.

Mô hình kinh doanh và kế hoạch bồi thường được soạn thảo với sự phân phối lợi nhuận rất công bằng, vì vậy những người tham gia Chương trình Năng lượng Mặt trời Cộng đồng SUNMONEY được hưởng lợi tương xứng với những kết quả đạt được bởi chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng.

Bạn có thể mua một gói dịch vụ cộng đồng trong phạm vi 30 euro đến 10.000 euro, và có thể bắt đầu xây dựng cộng đồng của riêng mình..

Bạn mời mọi người sau đó bằng hệ thống chuyển tiếp của chúng tôi, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bởi vì bạn nhận được tiền từ cộng đồng của bạn cũng như vậy thu nhập của bạn từ tháng đầu tiên đến năm thứ 25, đó là cách nhiều hơn với những khoản tiền thưởng khác với bạn kiếm được từ gói năng lượng mặt trời.

Xây dựng cộng đồng của riêng bạn

Gói năng lượng mặt trời

Gói Cộng đồng

Các động lực thực sự của việc tăng trưởng cộng đồng là những người xây dựng nó, và phương pháp mới mẻ để họ nhận được thu nhập từ các gói năng lượng mặt trời thuộc sở hữu của những người đã gia nhập cộng đồng đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ người tham gia nào cũng có thể xây dựng một cộng đồng, có nghĩa là tiền được tạo ra không chỉ bởi gói năng lượng mặt trời của chính họ mà còn bởi các thành viên của cộng đồng đó.

Quyền hưởng lợi từ tiền cho thuê năng lượng mặt trời trong vòng 25 năm. Nó mang đến nguồn thu nhập ổn định trong 25 năm.

Quyền hưởng lợi từ tiền cho thuê năng lượng mặt trời trong vòng 25 năm. Nó mang đến nguồn thu nhập ổn định trong 25 năm.

Nó cho phép bạn thu về Phí trực tiếp, Tiền Thưởng Kết nối Đầu tiên, Phí Xây dựng Cộng đồng và Phí Năng lượng Cộng đồng.

Xây dựng cộng đồng của riêng bạn

Các động lực thực sự của việc tăng trưởng cộng đồng là những người xây dựng nó, và phương pháp mới mẻ để họ nhận được thu nhập từ các gói năng lượng mặt trời thuộc sở hữu của những người đã gia nhập cộng đồng đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ người tham gia nào cũng có thể xây dựng một cộng đồng, có nghĩa là tiền được tạo ra không chỉ bởi gói năng lượng mặt trời của chính họ mà còn bởi các thành viên của cộng đồng đó.

Gói năng lượng mặt trời

Quyền hưởng lợi từ tiền cho thuê năng lượng mặt trời trong vòng 25 năm. Nó mang đến nguồn thu nhập ổn định trong 25 năm.

Gói Cộng đồng

Quyền hưởng lợi từ tiền cho thuê năng lượng mặt trời trong vòng 25 năm. Nó mang đến nguồn thu nhập ổn định trong 25 năm.

Nó cho phép bạn thu về Phí trực tiếp, Tiền Thưởng Kết nối Đầu tiên, Phí Xây dựng Cộng đồng và Phí Năng lượng Cộng đồng.

GIÁ GÓI CỘNG ĐỒNG

Thuộc tính và miễn phíGÓI MINIGÓI BASICGÓI SILVERGÓI GOLDGÓI PLATINUMGÓI VIP
Giá bán
(EUR)
30,-150,-500,-1.000,-2.000,-10.000,-
Giá trị CV
(CV)
301505001.0002.00010.000
Gói năng lượng mặt trời (W)110501002501.000
Trả tiền thuê năng lượng mặt trời
Tiền Thưởng Kết nối Đầu tiênNO15%20%25%33%33%
Phí trực tiếp10%10%10%10%10%10%
Phí xây dựng cộng đồngNO5%7,5%10%10%10%
Phí sinh hoạt cộng đồngNO5%7,5%10%10%10%
Phí tối đa
(EUR/tháng)
150,-500,-1.000,-2.000,-10.000,-15.000,-
SAS

CÁC LOẠI PHÍ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

1. Tiền Thưởng Kết nối Đầu tiên

Tiền thưởng được trả sau lần mua Gói Cộng đồng đầu tiên của một người được mời trực tiếp (lên đến 33%).

2. Phí trực tiếp

Lệ phí được thanh toán sau mỗi lần mua hàng của một người được mời bởi một thành viên. (10%)

3. Phí xây dựng cộng đồng

Một khoản phí được thu sau giá trị mua hàng của cộng đồng được xây dựng tính theo thành viên (hàng tháng, về mặt cơ bản lên đến 10% ).

4. 4. Phí sinh hoạt cộng đồng

Phí sử dụng năng lượng mặt trời trả cho cộng đồng theo thành viên bổ sung vào mỗi tháng, và sẽ có một khoản phí được trả dựa trên tổng số tiền này. Cũng giống như các thành viên được quyền thu lợi nhuận từ năng lượng mặt trời trong 25 năm và tất cả mọi người khác trong cộng đồng của mình. Trong hệ thống của SunMoney, các thành viên có thể nhận được một phần tiền thuê năng lượng mặt trời của mỗi người mỗi tháng ngay cả khi không có ai trong cộng đồng của họ mua một gói năng lượng mặt trời hoặc một gói cộng đồng sau đó. Nói cách khác, hệ thống tạo ra thu nhập hàng tháng mà thậm chí không cần đến lượt mua hàng mới. Đây là những gì chúng ta gọi là thu nhập thụ động thực sự, vì sản phẩm của sản phẩm của chúng tôi tạo ra tiền (theo tháng, về mặt cơ bản lên đến 10%)

Lời mời của chúng tôi là dành cho bạn nếu bạn

 • Đã từng bị cuốn hút bởi các chương trình làm giàu nhanh gấp nhiều lần, nhưng sau cùng đó lại chỉ là những lời hứa sáo rỗng
 • Làm việc ít nhất 8 giờ mỗi ngày để đạt được mục tiêu như những người khác, không có tiền tiết kiệm cho bản thân để phòng ngừa các tình huống bất ngờ trong cuộc sống
 • Bạn muốn tăng cường bảo mật tài chính
 • Muốn tham gia một cộng đồng mà ở đó bạn có thể kiếm tiền một cách đầy đạo đức và đảm bảo tương lai cho con cái và gia đình của mình
 • Có tư tưởng rằng mọi người nên làm điều gì đó cho môi trường, và có một ước mơ về một thế giới tốt hơn và xanh hơn

What can you lose?

 • Nothing. Really. You are sure to gain, as your solar package you buy will bring back your money manifold

 • You need to build your community only once, then the solar packages accumulated in it will produce money for 25 years for you and your community as well

 • The members of the community spend 20% of their community commission on new purchases continuously, resulting in an evergrowing community

 • The growth of the community does not solely depends on new purchases. The community develops organically

Why should you choose the SUNMONEYCommunity Solar Power Programme?

 • Low initial costs, insignificant risk

 • Secure income, your expenses will be turned into income, no mandatory monthly activity

 • Ideal anywhere, anytime, in any life situation and can even be done while having a job

 • Freedom and flexibility. Financial independence

 • You have the option to invite your new partners into the community from anywhere in the world, and your team will work for you and each other

 • You are your own boss.
  Free, turnkey success programs are waiting for you

 • It can be inherited, so it’s time to start thinking about the future of your children and grandchildrenTÍNH TOÁN THU NHẬP
THỤ ĐỘNG CỦA BẠN

GÓI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
GÓI CỘNG ĐỒNG
Gói của bạn 10,000 EUR
Duy trì Thu nhập của Bạn cho 5 năm


(Khuyến cáo tính toán: nếu gói của bạn là GÓI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI: Kích thước gói mua (1.000, 2.000, 10.000, 25.000, 50.000 EUR), Duy trì Thu nhập của Bạn: Bạn có thể đặt khoảng thời gian mà theo đó, Bạn sẽ nhận được gói năng lượng mặt trời mới từ thu nhập hàng tháng của bạn (Tiền trả tiền thuê năng lượng mặt trời). 0-nghĩa là không có thu nhập nào được duy trì cả. Biểu đồ cho thấy thu nhập (Cây năng lương) trong vòng đời của gói hàng. Nếu gói của bạn là GÓI CỘNG ĐỒNG: Một loại của gói cộng đồng được mua; Số lượng đối tác trực tiếp: Bạn có thể thiết lập các thành viên trực tiếp bạn mời trong một tháng. Con số này sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên được mời, vì vậy tất cả những người được mời trực tiếp sẽ mời cùng một số người như vậy trong tháng. Biểu đồ cho thấy khoản Phí Cộng đồng phải thu trong 12 tháng.)