Công ty

Công ty2019-03-21T20:49:25+00:00

SUNMONEY SOLAR GROUP

SUNMONEY Solar Group là một tập đoàn công ty quốc tế gồm nhiều đơn vị và được tạo ra bởi sự hợp tác giữa các công ty phát triển và thực hiện Chương trình Năng lượng mặt trời Cộng đồng SUNMONEY.
SUNMONEY Solar GmbH

Widenmayerstrasse 32
Munchen- 80538
Đức

SUNMONEY Solar GmbH là một công ty được đăng ký và hoạt động theo luật của Đức. Tổ chức này chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý và duy trì tài sản vật chất cũng như các nhà máy điện năng lượng mặt trời của chúng tôi trên toàn thế giới. Đơn vị này đã trao quyền khai thác các công viên năng lượng mặt trời này cho trụ sở tài chính SUNMONEY Solar FZ LLE của chúng tôi tại UAE để bán cho các thành viên của mình. Các thực thể người Đức trực tiếp sở hữu một phần trong công ty tiếp thị của chúng tôi ở Singapore.
SUNMONEY Solar FZ LLE

17th & 18th Floor
Creative Tower
Fujairah
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

SUNMONEY Solar Pte. Ltd.

Registered office address
59 Ubi Avenue 1, #03-11,
Singapore, 408938

SUNMONEY Solar Pte. Ltd hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiếp thị và bán hàng trong khu vực châu Á.