Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp2019-03-21T20:55:38+00:00
Có hai cách để kiếm tiền với SunMoney: 1. Mua gói năng lượng mặt trời 2. Quảng bá chương trình và xây dựng mạng lưới
Giá mua được bảo đảm là giá do chính phủ quy định tại nơi lắp đặt. Từ ngày 01 tháng 1 năm 2017. Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng giá này trên các khu vực của mình.

Tp đoàn s hu và vn hành các nhà máy năng lượng mt tri ti nhiu đa phương Đc và Hungary. Chúng tôi đang liên tc m rng sang các lãnh th mi.

Tại sao số tiền trả tiền thuê năng lượng mặt trời của tôi liên tục thay đổi?

Phương pháp tính tiền trả tiền thuê năng lượng mặt trời hàng tháng phụ thuộc vào giờ nắng và giá mua. Vì vậy, vào mùa đông, số tiền này sẽ ít hơn, vào mùa hè nó sẽ cao hơn.
CV (khối lượng cộng đồng) có nghĩa là lưu lượng cộng đồng làm cơ sở cho các khoản thanh toán được tính.
Một nhà máy điện năng lượng mặt trời 1 kW có thể giải phóng trái đất khỏi CO2 450 kg CO 2. Tương tự, 7 nhà máy, mỗi nhà máy có tuổi thọ 50 năm có thể giảm được lượng CO2 tương ứng.

Nhà sn xut cam kết 25 năm Hiu sut và bo hành trn đi. Vì vy SunMoney Solar Group ch có th chu trách nhim trên khong thi gian đã đ cp này đ sn xut nhiu tm pin mt tri hơn.

Nếu nhánh thuận lớn gấp 3 lần nhánh yếu: Bạn luôn nhận được 5-7,5-10% lưu lượng của nhánh yếu, phụ thuộc vào Gói Cộng đồng của bạn. Nếu sự khác biệt giữa hai nhánh nhỏ hơn 3 lần, nhánh thuận sẽ là cơ sở của các khoản thanh toán đã được tính và bạn sẽ nhận được 5-7,5-10% lưu lượng của nhánh thuận, tùy thuộc vào Gói Cộng đồng của bạn.
Nhánh thuận đạt được nhiều doanh số hơn trong tháng thực tế. Nhánh yếu đạt được doanh số bán hàng ít hơn trong tháng thực tế. Đây sẽ là cơ sở của khoản thanh toán.
Để xây dựng một cộng đồng ổn định, bạn nên luôn luôn đặt các thành viên mới vào nhánh bên ngoài. Người đầu tiên đặt ở nhánh nhà tài trợ, người thứ hai đặt vào nhánh yếu. Nên đặt thành viên thứ ba và thứ tư theo cách đó, và các thành viên sau đó nên được đặt vào nhánh yếu.
Mỗi thành viên đăng ký sở hữu một Gói Cộng đồng có thể yêu cầu một trang web trên SunMoneyOnline.com. Vì vậy, Bạn có thể thêm tên của trang web bằng cách điền vào tên miền phụ. (Ví dụ: sunmoneyonline.com/xyz sẽ là liên kết liên hệ)
Hệ thống đặt các thành viên mới vào vị trí sẵn có cuối cùng của nhánh được chọn.
Tài khoản mua hàng: Bạn có thể mua các gói hàng trong Web Office theo giới hạn tối đa, được hiển thị ở đây. Có thể tải lên bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc từ tài khoản Thưởng. Tài khoản thưởng: Vào đầu mỗi tháng, tất cả phí cộng đồng được ghi có ở đây. Chúng ta có thể chọn xem ở menu “Web Office/Tài chính/Chuyển tiền” nếu muốn gửi số tiền đã chọn vào Tài khoản mua hàng hoặc Tài khoản Thanh toán. Nếu chọn Tài khoản mua hàng, 100% số tiền được chọn sẽ được chuyển đến đó. Nếu chọn Tài khoản thanh toán, số tiền phải chia hết cho 10, 80% sẽ được gửi đến tài khoản Thanh toán, 20% chuyển vào tài khoản Mua.
Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng . info@sunmoney.com
Nếu bạn có Gói năng lượng mặt trời và làm theo hướng dẫn của hệ thống một cách chính xác, bạn sẽ nhận được khoản tiền thuê – trong thời gian thuê – nhiều hơn số tiền bạn đã trả ban đầu. Gói Cộng đồng chỉ chi trả một phần cho các tấm pin năng lượng mặt trời, phần còn lại dùng để duy trì các quyền lợi tính phí trực tiếp và phí cộng đồng trong tương lai hoặc các lợi ích khác.
Mọi người đóng thuế trên cơ sở luật pháp của quốc gia dành cho công dân của họ.
Có, nhưng tất cả mọi người chỉ có thể đăng ký chính nó vào cây mạng của riêng mình.
20% phí cộng đồng được đầu tư để mua gói hàng, do đó hệ thống có thể phát triển ngay cả khi không có người mới gia nhập hoặc không có lượt mua hàng mới.
Bạn có thể đăng ký tại www.sunmoney.com. Bạn chỉ có thể đăng ký khi được mời. Nếu bạn không có lời mời, hãy viết thư cho chúng tôi và gửi tới địa chỉ info@sunmoney.com. Việc đăng ký là miễn phí, nhưng để kiếm tiền, bạn cần phải mua tối thiểu 2 gói năng lượng mặt trời. Không buộc cam kết phải mua lại.
Dịch vụ khách hàng: info@sunmoney.com
Với một vị trí liên quan đến lưu lượng cộng đồng – ngoại trừ năng lượng mặt trời và lệ phí thu được từ Tiền thưởng Kết nối Đầu tiên – là có giới hạn. Điều này có nghĩa là liên quan đến lệ phí cộng đồng – tùy thuộc vào Gói Cộng đồng của bạn – mức thu nhập tối đa là 15 000 EUR / tháng. Trong SunMoney, Gói Cộng đồng có thể thiết lập những hạn chế đối với thu nhập hàng tháng, thường bằng giá gói tiếp theo của Cộng đồng, do đó, đây cũng không phải một giới hạn khách quan, bởi vì nếu bạn mua gói lớn hơn, bạn sẽ nhận được số tiền lớn hơn. Hệ thống kiểm tra loại Gói Cộng đồng vào ngày cuối cùng của tháng, vì vậy nếu bạn mua gói mới vào ngày cuối cùng, phần được chia sẻ sẽ được tính cho cả tháng.
Để đưa ra lời mời, bạn sẽ cần một Web office và Gói Cộng đồng. Người được mời cần có địa chỉ e-mail. Bạn có thể mời người khác bằng cách gửi lời mời từ web office của mình, giống như khi bạn tham gia. Vào menu Cộng đồng trong Web Office của bạn, sau đó chọn đặt trình đơn con của thành viên để có thể đưa người được mời đến một vị trí chính xác. Người đó sẽ tham gia khi lời mời, hợp đồng và các điều khoản được chấp nhận.