Mục tiêu và Tầm nhìn

Mục tiêu và Tầm nhìn2019-03-21T22:08:06+00:00

Mục tiêu cuối cùng của Chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng SUNMONEY là một trong những chương trình bảo vệ môi trường lớn nhất của thế giới. Chúng tôi muốn tạo ra một sự thay đổi thực sự và đảm bảo rằng kết quả hoạt động của chúng tôi sẽ không phải chỉ là nguồn lực mang đến sự giàu có cho một số người, mà nó sẽ mang đến kết quả trong xây dựng cộng đồng và cải thiện liên doanh của chúng tôi.

 

Mục tiêu tiếp theo của SUNMONEY là đưa điện đến những nơi thiếu để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, và bảo vệ môi trường trong thời gian chờ đợi.

Cách mang đến thành tựu cho chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều người càng tốt trên hành tinh này để nhận về khoản hoa hồng hàng tháng có thể tối đa lên đến €15,000 mang đến sự đảm bảo về mặt tài chính, ngoài nguồn thu nhập không giới hạn từ các tấm pin mặt trời.

 

Mục tiêu của chúng tôi bao gồm việc phát triển chỉ số năng lượng tái tạo toàn cầu nhằm giúp ngành năng lượng tái tạo phát triển.
SUNMONEY đang có kế hoạch phát hành các quyền mua/bán chứng khoán và sau đó đưa công ty vào thị trường chứng khoán.

 

Về lâu dài, kế hoạch của SUNMONEY là có 100 Gigawatts từ các nhà máy điện mặt trời trên 5 châu lục và các nhà máy thủy điện.
Chúng tôi muốn tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất các công nghệ mới liên quan đến tái tạo và giúp đỡ những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

MỞ RỘNG NỀN

TẢNG ĐẦU TƯ

Hiện tại, nền tảng đầu tư của SSG được giới hạn ở các khoản đầu tư dưới 100K euro.
SSG đang có kế hoạch mở rộng nền tảng để nhận các khoản đầu tư trên 100K euro.
Nền tảng này sẽ được bổ sung cho hệ thống hiện tại của chúng tôi.
Nền tảng này cũng sẽ chào đón các chủ sở hữu các nhà máy điện mặt trời thuộc bên thứ ba- những người có thể bán các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn bởi Watt trên bất kỳ quy mô nào. Tất cả các nhà máy điện mặt trời sẽ được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập -PWC, Deloitte- và sẽ được giám sát bởi công nghệ blockchain.

 

Người bán hàng sẽ có thể tính toán thu nhập ngắn hạn, trung bình và dài hạn ngay lập tức trên các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời để thúc đẩy nhanh ROI

 

Người mua có thể đầu tư vào năng lượng tái tạo từ xa để tạo các khoản thu nhập ngắn, trung và dài hạn để thu được lợi nhuận không cần vốn đầu tư ban đầu để xây dựng nhà máy điện mặt trời.

 

SSG có một đội ngũ 50 công ty đầu tiên sử dụng nền tảng đầu tư mới này để bán các khoản đầu tư.
Trong năm hoạt động đầu tiên của nền tảng SSG mới dự kiến SSG sẽ tính tiền hoa hồng cho tất cả các giao dịch của bên thứ ba.

 

Về lâu dài, SSG sẽ mở rộng nền tảng đầu tư này tạo ra một nền tảng kinh doanh có chỉ số giao dịch nền tảng 360º cho năng lượng tái tạo.

CẦN GIÚP ĐỠ?

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin!
Câu hỏi thường gặp