Thành viên

Thành viên2019-03-21T20:48:08+00:00

SUNMONEY là một thành viên tham gia và là đơn vị ủng hộ Sáng kiến ​​Toàn cầu của Liên hợp quốc. Cùng với 12 nghìn công ty và tổ chức từ 170 quốc gia, chúng tôi đang định hướng một tương lai bền vững và sắp xếp các chiến lược và hoạt động với các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng, và thực hiện các hành động nhằm thúc đẩy các mục tiêu xã hội.

Việc đánh thuế cacbon có thể khuyến khích tăng trưởng cácbon thấp và giảm phát thải khí nhà kính. Ngày càng có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đứng lên ủng hộ thuế carbon. Đã có gần 40 quốc gia và 20 quốc gia thuộc địa phương đã tham gia hoặc chuẩn bị cho việc thu thuế cacbon. Hiệp định Toàn cầu của Liên hiệp quốc kêu gọi các công ty đặt ra mức thuếnội bộ ở mức tối thiểu là 100 USD / tấn theo thời gian.

Trong hơn 60 năm, các thành viên của Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Quốc tế (ISES) đã tiến hành nghiên cứu các sản phẩm giúp ngành năng lượng tái tạo phát triển. ISES, thông qua các chương trình chia sẻ kiến thức và xây dựng cộng đồng, giúp thành viên toàn cầu cung cấp các câu trả lời kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành năng lượng tái tạo 100% và từ đó đạt được tầm nhìn sau: Hiệp hội Năng lượng mặt trời quốc tế (ISES) hình dung một thế giới có thể tái tạo 100% năng lượng cho mọi người sử dụng một cách khôn ngoan và hiệu quả.

REN-Alliance tập hợp năm tổ chức công nghiệp tái tạo để thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo trên toàn thế giới: Hiệp hội thủy điện quốc tế, Hiệp hội địa nhiệt quốc tế, Hiệp hội năng lượng mặt trời quốc tế, Hiệp hội năng lượng sinh học thế giới và Hiệp hội năng lượng gió thế giới. Kể từ khi thành lập, REN-Alliance, chúng tôi đã báo cáo và quảng bá về cách các công nghệ năng lượng tái tạo có thể phối hợp với nhau để đáp ứng các thách thức về an ninh năng lượng, kinh tế và môi trường toàn cầu.