Từ xa và sở hữu2019-03-21T20:46:15+00:00

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ XA VÀ NHỮNG TẤM PIN NĂNG NƯỢNG MẶT TRỜI THUỘC SỞ HỮU CỦA BẠN

Xem những tiện ích của SUNMONEY

SunMoney power plant
Nhà máy điện SunMoney:
 •  

  THANH TOÁN MỘT LẦN

 • NHẬN THANH TOÁN HÀNG THÁNG
 • THU NHẬP CỦA BẠN ĐẾN TỪ TẬP HỢP CÁC NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG KHÁC NHAU
 • HỖ TRỢ 24/7 VÀ ViỆC BẢO TRÌ ĐƯỢC THỰC HiỆN BỞI SUNMONEY SOLAR GROUP
 • GIÁM SÁT HiỆU QuẢ CÁC NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG 24/7
 • CÁC NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐƯỢC XÂY DỰNG VỚI CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT
 • NÓ VẪN LÀ CỦA BẠN NGAY CẢ KHI BẠN CHUYỂN ĐẾN NƠI MỚI
YOUR own solar panel
Tấm pin năng lượng mặt trời của riêng bạn:
 •  

  Bạn cần địa điểm

 • Bạn cần đầu tư
 • Bn cn phát trin d án

 • Bạn cần thiết lập
 • Bạn cần bán điện
 • Bạn cần hỗ trợ và bảo trì
 • Bạn không thể mang nó theo người nếu bạn di chuyển đến một nơi mới
 • Bạn tự chịu rủi ro

CẦN GIÚP ĐỠ?

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin!
Câu hỏi thường gặp