Gói năng lượng mặt trời

Gói năng lượng mặt trời2019-03-21T21:23:58+00:00

SunMoney là một chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng phân phối thu nhập giữa các thành viên
từ doanh số bán điện của các nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các địa điểm khác nhau.

Các tấm pin mặt trời trong các nhà máy điện sản xuất điện trong ít nhất 25 năm liên tục, có thể được bán cho các công ty hoặc các bang khác nhau. Trong Chương trình Năng lượng Mặt trời cộng đồng SunMoney, mọi thành viên mua gói năng lượng mặt trời đều được phép sử dụng năng lượng mặt trời.

Một thành viên có quyền hưởng lợi từ năng lượng mặt trời trong 25 năm kể từ thời điểm mua, vì nhà sản xuất bảo đảm việc thực hiện và hoạt động của pin mặt trời trong Nhà máy Năng lượng Mặt trời Cộng đồng trong khoảng thời gian đó.

Mua gói năng lượng mặt trời SunMoney với giá 2 euro lên 85.000 euro. Điện đang được tạo ra, giúp bạn cho các công ty hoặc các tiện ích công cộng và bạn sẽ nhận được thu nhập hàng tháng từ tháng đầu tiên đến hết 25 năm.

SunMoney là một chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng phân phối thu nhập giữa các thành viên
từ doanh số bán điện của các nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các địa điểm khác nhau.
/p>
Các tấm pin mặt trời trong các nhà máy điện sản xuất điện trong ít nhất 25 năm liên tục, có thể được bán cho các công ty hoặc các bang khác nhau. Trong Chương trình Năng lượng Mặt trời cộng đồng SunMoney, mọi thành viên mua gói năng lượng mặt trời đều được phép sử dụng năng lượng mặt trời.

Một thành viên có quyền hưởng lợi từ năng lượng mặt trời trong 25 năm kể từ thời điểm mua, vì nhà sản xuất bảo đảm việc thực hiện và hoạt động của pin mặt trời trong Nhà máy Năng lượng Mặt trời Cộng đồng trong khoảng thời gian đó.

Mua gói năng lượng mặt trời SunMoney với giá 2 euro lên 85.000 euro. Điện đang được tạo ra, giúp bạn cho các công ty hoặc các tiện ích công cộng và bạn sẽ nhận được thu nhập hàng tháng từ tháng đầu tiên đến hết 25 năm.

TRẢ TiỀN THUÊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Biểu đồ này cho thấy sự phân bố ánh sáng mặt trời hàng tháng trung bình trong cả năm, xác định số tiền trả tiền thuê năng lượng mặt trời hàng tháng.

Tất cả dữ liệu được hiển thị được dựa trên trung bình lịch sử và biểu đồ chỉ dành cho mục đích thông tin.

TRẢ TiỀN THUÊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Biểu đồ này cho thấy sự phân bố ánh sáng mặt trời hàng tháng trung bình trong cả năm, xác định số tiền trả tiền thuê năng lượng mặt trời hàng tháng.

Tất cả dữ liệu được hiển thị được dựa trên trung bình lịch sử và biểu đồ chỉ dành cho mục đích thông tin.​

Giá gói năng lượng mặt trời

 

Đáp ứng nhu cầu điện năng của thế giới không phải là thách thức nhỏ, và nhân loại sẽ phải đối mặt với các quy trình có hậu quả đáng sợ nếu không thể thay đổi hoàn toàn nguồn năng lượng tái tạo.

SunMoney mong muốn tham gia vào quá trình này.

GÓI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (W)CVSUNMONEY SASTRẢ TiỀN THUÊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIGIÁ BÁN
(EUR)
122,-
244,-
51010,-
102020,-
50100100,-
100200200,-
5001.0001.000,-
1.0002.0002.000,-
5.00010.00010.000,-
10.00010.00019.000,-
25.00015.00045.000,-
50.00020.00085.000,-